Home / admin

admin

Năm sai lầm khiến trẻ không giỏi tiếng Anh

Cô Moon Nguyen, thạc sĩ Ngôn ngữ học tại Mỹ, chia sẻ những sai lầm khiến trẻ khó “bứt phá” tiếng Anh khi học tại Việt Nam. 1. Phó thác việc học của con cho trung tâm/giáo viên Trừ các con học chương trình quốc tế, nếu chỉ đi học thêm ...

Read More »

Sáu cách giúp con thích đọc tiếng Anh

Cô Moon Nguyen chia sẻ cách giúp hai con có thể ngồi đọc sách ba buổi trong những ngày nghỉ phòng Covid-19 mà không biết chán. Để con yêu thích và có thể tự đọc tiếng Anh về sau này, đầu tiên bố mẹ cần đầu tư thời gian đọc tiếng ...

Read More »